Parforholdet

Tillid mellem mennesker

Hvordan skaber man tillid i parforholdet?
Hvordan håndterer man tillidsproblemer i forholdet?

FORSTÅELSE er det vigtigste, for at man kan have et godt parforhold. At forstå partneren, så det giver mening, og at føle sig set, hørt og forstået af partneren.

Parterapeut Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Parforhold og parterapi er ikke blot et spørgsmål om at have det godt eller at få en god følelse.

Hvis man ønsker at forandre og forbedre en dårlig situation (i sit parforhold) til noget bedre, må man GØRE noget ANDET, end dét, man har gjort hidtil. Og dette ANDET er ofte ukendt eller svært. Hvis det havde været let, havde man jo gjort det for længst.

Blivende forandring kræver mere end at FØLE sig godt tilpas. Der skal også læres nye strategier og kommunikationsværktøjer, så man bedre FORSTÅR hinanden. Meningsfuld forståelse er alt-afgørende for at have det godt. Dette kræver hensigtsmæssig kommunikation. Det er ikke nok blot at udveksle ord og holdninger.

I øvrigt behøver man ikke at være ENIGE, for at have det godt sammen.

Forståelse og mening giver en dejlig positiv følelse, både med det samme og på sigt.

For at blive ved med at have et godt parforhold, må man vedligeholde det med konkrete tiltag. Måske skal kommunikations-redskaberne og strategierne justeres en smule. Måske skal der læres nye færdigheder. Det er normalt ikke så svært, bare man véd, hvad og hvordan det skal gøres.

Parforholdets Færdselsregler” er ligesom færdselsreglerne på vejene. De skal kendes og følges, for at man ikke “kører galt”.

Krise i forholdet

Mange tror, at det er vigtigt at være enige for at undgå krise i parforhold, men det er ikke rigtigt.

For at skabe forståelse og kærlighed, må man kunne KOMMUNIKERE med hinanden på en meningsfuld måde. Ikke blot udveksle informationer og holdninger.

Man må forstå og acceptere og respektere partneren, inden man kan forvente selv at blive forstået.

Mennesker kan være uenige – især i parforhold, hvor to forskellige mennesker skal kunne leve (tæt) sammen. Men derfor kan man godt have et dejligt parforhold alligevel.

Hvad er vigtigt i et parforhold?

For at skabe meningsfuld forståelse gennem kommunikation mellem mennesker kræver det nogle bestemte faktorer, der skal opfyldes. Succes i forholdet mellem mennesker er baseret på blandt andet tiltrækning, bølgelængde, hvile i sig selv, accept, tillid, tryghed og respekt for hinanden – og hvert af disse områder påvirkes væsentlig for begge parters vedkommende af graden af deres egen selvtillid, og at man kan stole på hinanden.

Når du har selvtillid, føler du dig godt tilpas, værdig med et højt selvværd, har overblik og overskud, – og du er også mindre tilbøjelig til at rode dig ud i problemer. (I øvrigt er selvtillid ikke det samme som selvsikkerhed.)

Så hvordan skaber man tillid i parforholdet?

Skab tillid i parforholdetTillidsproblemer i forholdet løses ikke med et snuptag. Det kan være temmelig komplekst. Der er mange typer relationer mellem mennesker, fx mand/kvinde, forældre/barn, mellem arbejdskollegaer, venner og mange andre. Opbygning af tillid kræver viden, viljestyrke og tålmodighed.

Mennesker er grundlæggende sociale væsener. Vi har brug for fysiske, fysiologiske, følelsesmæssige og intellektuelle interaktioner med hinanden for at kunne fungere optimalt og have det godt. Der er forskellige grader af interpersonelle forbindelserne, fx et afslappet forhold, en intim relation, forretningsforbindelser og andet.

Tillid indebærer, at man tør give slip, det vil sige ikke at være i kontrol med alt, hvad der foregår.

I et parforhold er opbygning af tillid i relationen særlig vigtig. Der er fysisk og følelsesmæssig kontakt og intimitet. Parret ønsker at kende hinanden indgående og stole på hinanden.

Nøgleordet i tillid er forståelse. Du skal løbende udvikle denne egenskab gennem kommunikation for at kunne opbygge tillid i jeres parforhold. Du skal også være pålidelig, for at din partner kan få tillid til dig – og vice versa.

5 trin til et bedre parforhold!


Troskab og ærlighed i parforhold

Overvej et øjeblik følgende udsagn:

  • Vil du være tro mod mig?
  • Vil du være der for mig?
  • Vil du være ærlig over for mig?

Og for kvindens vedkommende endvidere:

  • Vil du beskytte mig?

tillidsproblemer i forholdetHvad gjorde disse udsagn ved dig? Var der et af dem, der påvirkede dig mere end de andre? De har alle noget med tillid i et parforhold at gøre.

Opbygning af tillid er ikke kun ord eller en hensigt. Man kan ikke købe tillid. Du er nødt til at optjene tillid. Der er ikke nogen hurtige genveje. Du skaber tillid gennem dine handlinger, og den måde du er på. Disse handlinger eller aktiviteter skal være konsekvente og gentages igen og igen.

Hvis du allerede er i et parforhold, bør du hele tiden arbejde på at opbygge endnu mere tillid i dette forhold. Tag aldrig nogensinde noget for givet – og slet ikke din partner. Tillid er det grundlæggende fundament, for at dit forhold kan vokse og blomstre. Det er som penge i banken til dårligere tider. Uden fundamentet, vil dit forhold ikke være stærk nok til at klare de udfordringer, der helt sikkert kommer i livet hen ad vejen.

Hvordan opbygger man tillid i parforholdet?

Der er tre vigtige områder, du skal give fokus, for at komme tillidsproblemer i forholdet til livs og skabe tillid. Det handler om grænsesætning og forventninger.

1) Dig selv og dine grænser

Et godt parforholdDet er meget vigtigt, at du kender og respekterer dine egne grænser. Når du gør dette, vil du sjældent ende i situationer, hvor du bliver overvældet og er nødt til at kæmpe. At kunne sætte sunde og passende grænser over for sin ægtefælle, sine børn, kollegaer, kunder og alle mulige andre, handler om selvtillid og personlig udvikling. I øvrigt er det altid godt at være opmærksom på mulighederne for at udvide sin tryghedszone, dvs. at flytte sine grænser i overensstemmelse med hvad man har det godt med. At du er i stand til at hvile i dig selv. En vellykket personlig udvikling indebærer, at man langsomt, men sikkert, udvider sin tryghedszone, så selvtilliden vokser.

2) Andres grænser

Lige som du skal anerkende og respektere dine egne grænser, skal du også anerkende og respektere andres grænser. Dette er ikke altid nemt. Mange mennesker har desværre ikke veldefinerede personlige grænser og kan derfor let blive krænkede og sårede. Det kræver empati, menneskekundskab, livserfaring og god kommunikation at kunne respektere andres grænser. Man kan ikke respektere en grænse, man ikke kan forstå. Og for at kunne forstå, så det giver mening, må man kunne kommunikere inden for fælles aftalte rammer.

3) Forventninger til andre

tillidsproblemer i parforholdet I dag lever mange mennesker med tårnhøje forventninger til sig selv og til andre. Både fysiske og ikke-fysiske forventninger. Der er mange misforståelser i parforhold. Urealistiske forventninger kan være brændstof til ubalancer, konflikter, stress og helbredsmæssige udfordringer. Lad være med at forvente noget af andre eller dig selv, som der ikke kan leves op til. Når vi er sammen med andre mennesker, skal vi være klar over, hvem de er, og hvad de er i stand til. Vi skal kunne FORSTÅ dem – uden nødvendigvis at være ENIGE. Hvis vi fx ved, at en person aldrig kommer til tiden, skal vi ikke forvente, at det pludselig sker, næste gang vi ønsker at møde vedkommende. Tag dine forholdsregler, så du ikke selv kommer i klemme. Hvis jeg skal møde en samarbejdspartner, som jeg véd konsekvent kommer for sent, sørger jeg for at vi mødes, hvor jeg ikke behøver at vente på vedkommende. Det vil sige et sted, hvor jeg i forvejen er i gang med noget, som jeg kan afbryde, når han/hun endelig dukker op.

Selvfølgelig kan folk forandre sig, men man bør kun ændre sine forventninger, når beviserne på de nye ændrede egenskaber hos personen er meget markante. Du skal forvalte dine forventninger fornuftigt – både i forhold til dig selv og til andre.

5 trin til et bedre parforhold!

Genskab tillid i parforholdet


18:49 minutter

Hvordan genopretter man tillid, hvis der er tillidsproblemer i forholdet? Tilliden i dit parforhold kommer primært inde fra dig selv i form af selvtillid, grænsesætning og forventningsafstemning. Hvis du føler, at tilliden ikke er til stede, må du i første omgang kigge indad og granske dine egne holdninger og overbevisninger. Hvis du, efter at have arbejdet med dig selv, stadig savner tillid og nærhed i dit parforhold, vil parterapi måske være løsningen for jer.

I parterapi vil I primært få mulighed for at forbedre kommunikationen med hinanden, således at misforståelser udryddes, sunde naturlige grænser sættes, forventningerne er mere i overensstemmelse med realiteterne, tilliden til hinanden bygges op, og at I selv er i stand til at løse jeres egne problemer. I skal kunne forstå hinanden, og I skal kunne føle jer forstået af partneren. På den måde får I et godt parforhold og mærker kærligheden.


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet


Links til andre artikler om parforhold (de seks af dem ses herunder):

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler.


Klik her for at læse mere om, hvad der normalt sker, når man kontakter mig. Jeg har en meget struktureret plan i 5 trin.

.