Forbedring af læreres parforhold

Lærernes 7 unikke problemer

I alle professioner oplever mennesker problemer i deres parforhold. Lærere er ingen undtagelse. De har nogle problemer, som de som gruppe har helt unikt – til forskel fra andre brancher – og dette kræver nogle specielle konkrete løsningsmodeller.


Parterapeut Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann


I min praksis, med mere end 25 års erfaring som selvstændig par-coach og psykoterapeut, tiltrækker jeg tilsyneladende nogle bestemte brancher. Det er typisk erhvervsledere, læger, ingeniører, advokater – og lærere.

I forbindelse med årskiftet kiggede jeg på, hvad mine klienter har haft af udfordringer, når de kom til mig, og for lærernes vedkommende viste det sig at være 7 helt bestemte områder:

  1. Forståelse
  2. Værdsættelse
  3. Hensyn og grænsesætning
  4. Forventninger
  5. Prioritering
  6. Passion og sex
  7. Nærhed

Jeg har selv været skolelærer, så det kommer ikke bag på mig, at dette er lærernes største udfordringer på vejen tilbage til det romantiske parforhold.

skole


Læs en klient-udtalelse her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Her kommer en kort gennemgang af de 7 punkter:

1) Forståelse

Lærere underviser. Lærere ønsker at forstå og blive forstået. Kommunikation er lærerens vigtigste værktøj. Men alligevel kan der opstå misforståelser.

I parforholdet er der mange misforståelser, men den manglende forståelse gælder begge veje. Problemerne opstår ofte, når man TROR, at man kender partneren godt – fordi man har kendt hinanden i mange år.

Kommunikation er en vigtig og sund del af et parforhold, men det kan godt være meget kompliceret – fordi der er følelser blandet ind. Dette adskiller parforholdet fra skole-situationen.

god kommunikation

Det er vigtigt som lærer at blive forstået, både af elever, forældre, kollegaer og alle mulige andre. Langt de fleste lærere er rigtigt dygtige i deres lærergerning, men nogle oplever, at de i deres parforhold ikke finder samme resonans for forståelse.

Det følelsesmæssige filter i forhold til partneren kan skabe en smertefuld distance.

En varm følelse i begyndelsen af parforholdet kan glide over i en kold følelse, men heldigvis kan det ændres tilbage igen – bare man véd hvordan. Det handler om at kunne kommunikere med hinanden på en bestemt måde, så man kan forstå hinanden, så det giver mening. På samme måde som med undervisningen i skolen – blot tilføjet en masse andre følelser, fordi man “deler bord og seng”. I parforholdet er det endnu vigtigere at blive forstået, og at føle sig forstået. Ofte er det et spørgsmål om at blive enige om nogle fælles “spille-regler” for kommunikationen. De usagte indforståede forventninger ødelægger enhver forståelse.

#1 Forståelse

2:55 minutter

2) Værdsættelse

Som lærer værdsætter man sit arbejde og gerning. Det er i det mindste, hvad langt de fleste lærere gør. Ellers var de ikke lærere!

Imidlertid har Lock-Out'en og Skolereformen sat deres tydelige og skræmmende spor i langt de fleste lærere, der har mere end 7 års anciennitet. Den tvungne tilstedeværelse og manglen på anerkendelse tog hårdt på mange lærere. Det skabte både stress og forringet livskvalitet.

Adskillige gange har jeg hjulpet lærere med chok-traume-bearbejdning af oplevelserne fra dengang. Jeg har en masse uddannelser og kurser bag mig, blandt andet uddannelsen til chok-traume-terapeut (Havening).

De traumatiske hændelser har helt tydeligt afstedkommet forringet selvværd og arbejdsglæde blandt lærerne. Overskuddet i hverdagen er i mange tilfælde ikke længere det samme som før.

Da alting hænger sammen, har oplevelserne også haft en negativt afsmittende effekt på blandt andet lærernes parforhold.

Jeg noterede mig dengang, at mange lærere tog det for givet, at det omkringliggende samfund var klar over, hvor stor en indsats, de gør. Men det viste sig ikke at være tilfældet, hvilket blandt andet kunne ses i den måde, journalister under konflikten interviewede lærerne og deres ledere på. Mange lærere over 35 år har stadig en klar erindring om, hvad synet på lærere dengang var.

Endvidere kan lærere godt have et indforstået fagsprog, ligesom læger, advokater, ingeniører, psykoterapeuter og lignende brancher har det. Dette er på mange måder en styrke og godt for sammenholdet, men er samtidig også en svaghed, for det kan gøre det svært at forstå for udenforstående. Herunder partneren i parforholdet… Man kan risikere at føle sig ekskluderet.

En del af mit arbejde som par-terapeut er at fjerne stress og traumer. Jeg er uddannet i en helt konkret teknik, kaldet Havening, der adskiller den følelsesmæssige smerte fra oplevelsen. Man kan ikke slette tidligere oplevelser, men de behøver ikke at gøre ondt længere. Det er et super-effektivt værktøj til chok-traume-behandling. I øvrigt bliver det også brugt i forbindelse med moppe-ofre og krigs-veteraner.

#2 Værdsættelse

2:27 minutter

3) Hensyn og grænsesætning

Man bliver lærer med hjertet. Ikke med hjernen.

Hvis du er alt for flink med for stort et hjerte, kan du risikere at dine egne personlige behov ikke bliver opfyldt – fordi du ikke har udtrykt dig tilstrækkeligt klart og tydeligt. Måske prøver du med forskellige teknikker at puffe din partner i den ”rigtige” retning, i håbet om at han/hun selv kan regne ud, hvad du ønsker. Men medmindre din partner er tankelæser, sker det bare ikke.

Mange lærere lider af dét, jeg vil kalde “hensynsbetændelse“. De er gode til at dække andres behov, men får ikke fyldt deres eget “kar” op. Og de forventer, at partneren kan regne det ud (“for det kunne han/hun da, mens vi var forelskede….“)

Man skal endvidere kunne sætte sunde naturlige grænser. Selv om man er en dygtig lærer, der forstår at skabe omsorgsfuld respekt blandt elever og kollegaer, kan man samtidig risikere at opleve, at ens ægtefælle og børn er en kæmpe-stor udfordring, med oplevede grænseoverskridelser eller ignorering.

Der er brug for at lære at udtrykke sine følelser og behov klart og tydeligt i forhold til partneren. Timing er vigtig. Du skal normalt ikke bare buse ud med, hvad der lige falder dig ind – eller holde alting tilbage, indtil du til sidst eksploderer.

Jeg hjælper mennesker med at justere på deres adfærd, så de udtrykker sig klart og tydeligt i en tryg ramme. Det er rart både for den person, der gerne vil forstå sin partner, og for den, der føler sig misforstået, på trods af alle de gode hensigter.

#3 Hensyn og grænsesætning

2:45 minutter

4) Forventninger

Vi har alle sammen forventninger.

Lærere har forventninger til skoleeleverne. Til elevernes forældre. Til skolelederen og kollegaerne. Til at det bliver godt vejr på lejrskolen. Til de tekniske hjælpemidler i klassen. Og så videre.

Og vi har forventninger til os selv.

Hvis der er for stor afstand mellem dét, vi gerne vil have, og realiteterne, kan vi blive skuffede og frustrerede.

De fleste lærere har meget høje forventninger. En af grundene til, at mange mennesker vælger at blive lærer, er fordi man gerne vil gøre en stor positiv forskel i verden. Hvis man bringer disse tårnhøje forventninger ind i sit parforhold, kan man blive slemt skuffet. Ofte handler det om at få prioriteret sit liv, så forventningerne er i overensstemmelse med realiteterne, og hvad der er muligt. Kommunikation, som ikke kun er at udveksle ord og holdninger, samt forståelse er vigtigt.

Taknemmelighed er nøglen til lykke, men det kommer ikke helt af sig selv. Det véd de fleste lærere godt,  men det kan være svært at få omsat til praksis derhjemme.

Heldigvis kan det læres!

#4 Forventninger

2:17 minutter

5) Prioritering

Tidligere var det sådan, at lærergerningen var et kald (som nærmest bar lønnen i sig selv).

Desværre er det gået mere over til at blive et job, hvilket har både fordele og ulemper.

Men nogle ting forandrer sig aldrig. Lysten til at undervise børn (og voksne) har en iboende tilfredsstillelse, som er svær at få stillet andre steder i livet.

Men prioriteringerne med partner, børn, job, familie, fritidsinteresser osv skal være i orden. Ellers går det galt.

Min erfaring har lært mig, at den sundeste måde at prioritere på, er først og fremmest at kunne mærke efter, hvad man vil have, og at kunne udtrykke dette. (Dermed er det ikke sikkert, at man får det.) Hvordan føles det i øvrigt den modsatte vej, hvis du ikke véd, hvad din partner ønsker sig?

Dernæst skal man prioritere sin ægtefælle/partner. Hvordan føles det den modsatte vej, hvis du føler dig ignoreret af din partner?

Først derefter kommer Arbejde og Børn. Og til allersidst kommer alt muligt andet. Hvor lærer børn noget om parforhold henne? Er det et fag på skoleskemaet?

Prioriteringstrekanten

Denne rækkefølge (dynamisk, ikke statisk) viser sig erfaringsmæssigt at være den mest hensigtsmæssige.

Forestil dig, at I prioriterer hinanden højt i parforholdet, så du mærker den trygge sikre base derhjemme. Hvordan ville det påvirke både dig, din partner, jeres børn og dit arbejde?Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


#5 Prioritering

4:48 minutter

6) Passion og sex

En del lærere klager over, at passionen er falmet, og de savner mere god sex. Det gælder både mænd og kvinder. Mange oplever, at der er gået lidt for meget hverdag i parforholdet, med børn, arbejde, huslige pligter og lignende.

Den gode nyhed er, at passionen kan genantændes, så limen i parforholdet (seksualitet og sex) bliver stærkere. Der skal mere spænding og nysgerrighed til, uden at det går ud over trygheden og forudsigeligheden.

Også dette kræver trygge aftalte rammer, inden for hvilke man kan udtrykke sig helt frit og levende.

Hvis sexlivet ikke fungerer (længere), kan og skal det gen-etableres. Sensualitet og intimitet er nemlig dét, der adskiller et parforhold fra et bo-fællesskab.#6 Passion & sex

2:38 minutter

7) Nærhed

Der er normalt masser af nærhed og nærvær i skolen. Derfor skulle man tro, at nærheds-behovet blev rigeligt dækket for lærerne.

Men min oplevelse er, at enten har læreren brugt sig selv så meget på arbejdet, at der ikke er overskud til noget som helst andet, når vedkommende kommer hjem.

Eller også har læreren et ekstra-stort behov for det tætte nærvær med partneren, og dette bliver ikke dækket tilstrækkeligt.

Ofte opstår problemerne på grund af de ovenstående punkter med dårlig kommunikation, misforståelser, man tager hinanden for givet,  uhensigtsmæssig prioritering, samt de tårn-høje forventninger til sig selv og til partneren.

Men nærheden skal gødes og udvikles – ligesom en sart plante i et drivhus. Man skal vide, hvordan det skal gøres, for det kommer ikke af sig selv. Det handler meget om kommunikation. Ikke kun med ord. Jeg lærer mine klienter at udtrykke sig over for af hinanden, så det føles værdifuldt for begge parter. Og jeg kan afsløre, at det er lidt anderledes, end at undervise i faget Dansk, for ORD er kun en lille del af kommunikationen.

#7 Nærhed

2:02 minutter


parterapi Mikael Hoffmann
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


skolebørn

En gang lærer – altid lærer

Dette gælder i det mindste for mig! For næsten 20 år siden var jeg selv skolelærer i 3 år, og var enormt glad for arbejdet med børnene og kollegaerne. Det var en spændende og lærerig tid, men jeg skulle videre i mit liv, og fik mere lyst til at arbejde med voksne mennesker og parforhold.

Allerede dengang blev jeg klar over, at lærere havde deres egne specielle udfordringer i deres parforhold, og ønskede at gøre noget ved det.

Nu er jeg nærmest blevet en slags kørelærer.

Jeg underviser i noget, som tilsyneladende burde være helt naturligt at kunne – fordi man skulle have lært det hjemmefra i barndomshjemmet. (Det minder lidt om lærere, der foruden at undervises også skal opdrage børnene. Eleverne burde jo have lært god opførsel hjemmefra……)

Tilbage til bilen: Der skal undervisning og hjemmearbejde til, inden man mestrer bil-kørslen.

Undervisningen til kørekort består af både teori, glatbanekørsel, bykørsel, natkørsel med mere. Helt basalt skal man vide, at her i landet kører vi i højre side af vejen. I hele verden stopper man for rødt og kører ved grønt. Man skal også kunne mestre parallelparkering og koblingspunkt.

Efter at kørekortet er taget, skal man samle erfaring, og finde sin helt egen køre-stil. Men de grundlæggende færdselsregler skal til hver en tid kendes og overholdes. Ellers går det galt.

Nøjagtigt det samme gør sig gældende med det romantiske parforhold. Man skal lære “Parforholdets Færdselsregler” – både teori og praksis.

Først skal der bevidstgøres. Man kan ikke gøre noget ved et problem, man ikke kan overskue.

Dernæst færdighedslæring. Der skal læres nye værktøjer og strategier. Hvis man vil HAVE noget andet, end dét, man har haft hidtil, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har gjort indtil nu.

Til sidst vanedannelse. De nye strategier og værktøjer skal øves og over-indlæres, så de bliver til nye gode vaner (til erstatning for de gamle dårlige vaner).

Se videoen herunder med forslag til, hvad der kan gøres:

4:02 minutter


Mange parforhold

Hvad er parterapi?
På min datters skole sidder jeg i skolebestyrelsen, og i en eller anden sammenhæng sagde skolelederen på et tidspunkt, at vi forældre normalt kun havde et, to eller tre børn. Til gengæld havde lærerne haft mange hundrede børn, og havde derfor også en større praktisk erfaring med, hvad der var godt for dem.

På samme måde har de fleste mennesker kun haft et, to eller tre parforhold. Jeg har i løbet af den tid, jeg har været selvstændig par-coach, haft flere end 400 parforhold i løbet af flere end 10.000 klienttimer, så jeg har en del praktisk erfaring med dette emne.

Og jeg har succes med dét, jeg laver. De fleste af mine klienter får deres parforhold til at fungere igen og blive godt.

Jeg har en meget struktureret og organiseret måde at arbejde på. Min succes-rate er omkring 80%, hvilket betyder, at langt de fleste af de par, der kommer hos mig, får deres parforhold tilbage på sporet igen i løbet af et yderst effektivt tre-måneders forløb.

Jeg fokuserer meget på jeres styrker sammen, det sjove, jeres motivation til at ville en positiv forandring, det konstruktive og det fremadrettede. Ikke så meget på problemerne og fortiden. DERFOR er min succes-rate så høj, som den er.

Primært lærer jeg mine klienter helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier. Når de bruger dem, mærker de bedre forståelse, større samhørighed og mere nærvær i deres parforhold.

Nogle af mine klienters anbefalinger:

Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Google klient udtalelser

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser
.

Og herunder kommer nogle klienters egne kommentarer:

5:44 minutter

17:13 minutter

4:05 minutter

Gratis

Er du interesseret i en afklarende coaching-samtale over telefonen uden omkostning for dig?

Det er en måde, vi begge kan lære hinanden lidt bedre at kende på, og vurdere om der er basis for et fremtidigt samarbejde.

Ring til mig på telefon 21 79 18 50 for at aftale en tid til den gratis telefon-samtale. Den varer erfaringsmæssigt omkring 45 minutter.

Mikael Hoffmann

Par-coach Mikael Hoffmann
Telefon 21 79 18 50

Vi tales ved.
.