Spring til indhold

Facts om advokaternes parforhold – og hvorfor det går galt!

advokatAdvokaternes 7 unikke problemer

 At være advokat kan betyde et voldsomt pres, hvor selv et lille fejltrin kan få ganske alvorlige konsekvenser. Det stiller kæmpe-store krav til mennesket bag “advokat-uniformen”. Man skal være lavet af et specielt materiale for at kunne holde til presset.

Advokatbranchen er samtidig vores alle sammens garanti for lov, orden og retfærdighed i samfundet.

Det klarer advokater godt. De får løst problemerne og uoverensstemmelserne.

Men også advokater og deres ægtefæller kan opleve problemer i deres parforhold. Ingen paragraffer og lovmæssigheder kan nemlig løse følelsesmæssige udfordringer.

For på grund af det store pres på arbejde, som advokater er udsat for, har advokaten specielt meget brug for en tryg og sikker base at komme hjem til, for at kunne slappe af og lade op.

 
Klik her for at se flere anmeldelser


Parterapeut Mikael Hoffmann
Parterapeut Mikael Hoffmann

Efter mere end 25 års erfaring som selvstændig par-coach og psykoterapeut, med flere end 10.000 klienttimer bag mig, kan jeg se, at jeg har tiltrukket et relativt stort antal jurister og advokater til min praksis. Muligvis er det fordi at jeg har så struktureret og organiseret en måde at arbejde på.

Det er tydeligt for mig, at mennesker i advokat-branchen har nogle unikke udfordringer, som kræver nogle specielle løsningsmodeller.

Erfaringsmæssigt viser det sig, at der er 7 områder, som går igen og igen. Det er tilsyneladende advokaters største udfordringer i deres parforhold, og som de gennem årene er kommet til mig for at få løst.

De 7 områder (eller tendenser) er:

  1. Forståelse
  2. Anerkendelse og respekt
  3. Forventninger
  4. Tryghed
  5. Prioritering
  6. Passion og sex
  7. Fleksibilitet

Hos mig bliver de fleste parforholds-problemer løst. Omkring 80% af de par, der kommer i min klinik, får deres parforhold tilbage på sporet igen i løbet af et meget struktureret 3-måneders forløb.

Jeg plejer at sige, at jeg ikke kan løse nogens problemer. Hvad jeg derimod kan, er at hjælpe folk til SELV at løse deres EGNE problemer. Det er jeg til gengæld særdeles dygtig til.

3:16 minutter


parterapi Mikael Hoffmann

Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


Her kommer en kort gennemgang af advokaters syv største udfordringer i deres parforhold:

1) Forståelse

Advokater ønsker at forstå og blive forstået. Lovtekst og kommunikation er advokatens vigtigste værktøjer. Det kan virke rigtigt fint på arbejde, men hjemme i familien kan der opstå misforståelser og stridigheder, hvis man benytter sig af de samme teknikker, som man bruger på jobbet.

Ofte mangler forståelsen i parforholdet begge veje. Problemerne opstår, når man TROR, at man kender partneren godt – fordi man har kendt hinanden i mange år, og fordi man er vant til at tale klart og tydeligt i forbindelse med sit arbejde.

Kommunikation med partneren kan imidlertid godt være meget kompliceret – fordi der er følelser blandet ind. Et parforhold kan ikke styres af regler og paragraffer – hvis det skal være godt, kærligt og romantisk. Kommunikationen skal være sund og naturlig.

god kommunikation

Forståelse, så det giver mening for begge parter, er utroligt vigtigt. Derfor skal kommunikationen med hinanden i parforholdet foregå på en ganske bestemt måde (som man ikke lærer på uddannelsen til advokat).

Advokater kan godt have et indforstået fagsprog, ligesom læger, lærere, ingeniører, psykoterapeuter og lignende brancher har det. Dette er på mange måder en styrke, men det er samtidig også en svaghed, for det kan gøre det svært at forstå for udenforstående. Herunder partneren i parforholdet… Man kan risikere at føle sig ekskluderet.

Alle mennesker oplever, at der er forskel på at kommunikere med sin kollega og med partneren. Stor forskel. Det er helt naturligt, for der er (forhåbentlig) kun eet menneske, man ”deler bord og seng med”.

Vi har forskellige filtre mellem os selv og partneren, os selv og børnene, os selv og klienterne, osv.

Det følelsesmæssige filter i forhold til partneren kan skabe en smertefuld distance.

Men forståelse, der giver mening, genetablerer kontakten.

#1 – Forståelse

1:52 minutter


2) Anerkendelse og respekt

Der er respekt om advokat-gerningen, og for advokaten som fagperson. Ingen tvivl om det. Det kommer helt naturligt.

Også fra sin partner ønsker enhver advokat at blive kærligt respekteret. Ingen ønsker at tage sin partner for givet – eller selv at blive taget for givet af partneren.

Ikke desto mindre sker det alligevel for nogle mennesker i deres parforhold. Når vi har kendt hinanden en årrække, går der ofte hverdag i det hele. Eller man slapper bare lidt for meget af med dét, der er.

Jeg hjælper mine klienter med blandt andet at lære at kunne udtrykke værdsættelse og respekt for hinanden, så det føles værdifuldt for begge parter.

Når man mærker værdiforøgelsen, kommer anerkendelsen og respekten automatisk.

#2 – Anerkendelse og respekt

1:26 minutter


3) Forventninger

Alle mennesker har forventninger.

Advokater har forventninger til klienterne. Til kollegaerne. Til systemet. Til de tekniske hjælpemidler. Og til alt muligt andet.

Vi har også forventninger til os selv.

Hvis der er for stor afstand mellem dét, vi gerne vil have, og realiteterne, kan vi blive frustrerede og skuffede.

En af grundene til, at mennesker vælger at blive jurister og advokater, er fordi de gerne vil gøre en positiv forskel i verden med retfærdighed, lov og orden.

Hvis man bringer de tårnhøje forventninger fra arbejdet ind i sit parforhold, kan man nemt blive skuffet, og partneren bliver frustreret. Kommunikation er afgørende, for at forstå og blive forstået. Det er ikke tilstrækkeligt blot at udveksle ord og holdninger. Forståelsen skal give mening – i øvrigt uden at man behøver at være enige. Forståelse (og ikke enighed) giver et godt parforhold.

Men der skal etableres faste trygge aftalte kommunikations-rammer, for at det kan lykkes!

#3 – Forventninger

1:34 minutter


4) Tryghed

tryghedEthvert sundt parforhold bygger på Tillid, Tryghed og Respekt for hinanden. Problemer kan opstå, hvis vi har forskellige opfattelser af hvad tillid, tryghed og respekt betyder. Hvis de er anderledes for partneren end for en selv, og man ikke får kommunikeret det ordentligt, skaber det misforståelser og skænderier.

Både kvinder og mænd har brug for at føle sig trygge i deres nære relationer. Det er et grundlæggende behov, både fysisk og følelsesmæssigt.

Du kan opleve tryghed i dit parforhold ved at din partner fx siger tingene på en ordentlig måde.

I skal begge to sørge for at jeres partner FØLER sig tryg. Der et ikke tilstrækkeligt blot at sige, at nu er der tryghed – hvis din partner ikke har den samme oplevelse, men føler sig utryg og stresset.

Hvis der derimod er for meget tryghed, kan det tyde på tryghedsnarkomani. Eller måske er I kommet til at tage hinanden for givet.

”For lidt og for meget fordærver alting” siges der jo.

#4 – Tryghed

1:33 minutter


5) Prioritering

Hvis ikke prioriteringerne med partner, børn, job, familie, fritidsinteresser osv er i orden, kan det gå rivende galt.

Min mangeårige erfaring som parterapeut har lært vist mig, at den sundeste måde at prioritere på, er først og fremmest at kunne mærke efter, hvad man vil have, samt at kunne udtrykke dette klart og tydeligt. (Det betyder i øvrigt ikke nødvendigvis, at man FÅR det.)

Spørgsmål: Hvordan føles det den modsatte vej, hvis du ikke véd, hvad din partner ønsker sig og vil have? Hvor trygt og rart er det?

Som punkt to skal man prioritere sin ægtefælle/partner.

Spørgsmål: Hvordan føles det, hvis din partner ignorer dig? Hvor behageligt er det? Så det gælder begge veje…..

Først derefter kommer Arbejde og Børn. Også selv om ens arbejde som advokat føles enormt vigtigt. Men Arbejde og Børn er lige værdige i et parforhold. Det ene element er ikke vigtigere end det andet.

Spørgsmål: Hvor lærer børn noget om parforhold henne? Er det et fag på skoleskemaet?

Til allersidst kommer alt muligt andet. Det være sig eksempelvis familie, venner, sport, gå-i-byen, hobbies og så videre.

Prioriteringstrekanten

Denne rækkefølge (som er dynamisk, ikke statisk) viser sig erfaringsmæssigt at være den mest hensigtsmæssige i familien. Men mange er tilsyneladende ikke klar over dette, og lever efter et helt andet regelsæt – med problemer til følge.

Forestil dig, at I prioriterer hinanden højt i parforholdet, så du mærker den trygge sikre base derhjemme. Hvordan ville det påvirke både dig, din partner, jeres børn og dit arbejde som advokat?


Læs en klient-udtalelse her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


#5 – Prioritering

1:57 minutter

6) Passion og sex

sexIntimiteten er den lim, der binder jer sammen og adskiller jeres parforhold fra et bofællesskab eller søskende-forhold.

Hvad der mangler i mange parforhold, er:
1) tillid og tryghed til at man bliver lyttet til, uden at føle sig kritiseret, bebrejdet, fordømt eller lignende, og
2) konkrete kommunikations-strategier og -værktøjer til at kunne udtrykke sig respektfuldt, uden at risikere at komme til at lyde som om man kritiserer, bebrejder og fordømmer eller lignende.

Når disse to ting er i orden, er der plads til at lade passion, intimitet, romantik og sex udfolde sig.

En del advokater klager over, at passionen med årene er falmet, og de savner mere god sex. Det gælder for både kvinder og mænd. Mange fortæller, at de føler, der er gået hverdag i parforholdet, med huslige pligter, arbejde, børn og så videre, hvilket tager ”gassen af ballonen”.

Heldigvis kan passionen genantændes, så limen i parforholdet bliver stærkere. Der skal ”blot” mere spænding og nysgerrighed til, – selvfølgelig uden at det går ud over trygheden og forudsigeligheden. Der er en vigtig balance og polarisering.

Men det er alt-afgørende, at der er trygge aftalte kommunikations-rammer, inden for hvilke man kan udtrykke sig helt frit og autentisk.

#6 – Passion & sex

1:39 minutter


7) Fleksibilitet

Da Darwin sagde: ”Survival of the fittest” mente han IKKE, at den stærkeste overlever. Det betyder derimod, at dén, der bedst er i stand til at tilpasse sig, overlever. Dette gør sig også gældende i parforholdet. Hvis du stejlt holder på, at du har RET (fordi det føles sådan), kan du dermed ikke samtidig få KÆRLIGHED. Det er et enten/eller.

Du skal kunne sætte sine egne behov i baggrunden i forhold til partneren. Når I begge to VÆLGER at give partneren dét, vedkommende ønsker sig, mærker I begge to kærligheden. Men oftest giver vi vores partner dét, vi selv ønsker os allermest, og på den måde får ingen, hvad de gerne vil have.

Fleksibilitet og viljen til at omstille sig er et vigtigt aspekt i ethvert parforhold. Og det gælder for begge parter.

Min oplevelse er, at advokater er vant til, at der er et endeligt facit og et entydigt svar på mange spørgsmål. De er vant til, at man kan slå op i en lovtekst, finde svaret og nå til en afgørelse. Men sådan fungerer et parforhold altså SLET ikke.

Når det er sagt, er der faktisk undtagelser fra reglen 😉

Der findes nemlig nogle grundlæggende universelle færdselsregler i parforholdet. På samme måde som at man her i landet kører i højre side af vejen, mens man i andre lande kører i venstre side.

#7 – fleksibiltet

1:22 minutter


parterapi Mikael Hoffmann

Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


Kørelærer og færdselsregler

Jeg er en slags kørelærer, der underviser i noget, som tilsyneladende burde være helt naturligt at kunne – fordi man skulle have lært det hjemmefra i barndomshjemmet.

Lad os tage ovenstående eksempel med bilen: For at vi alle kan komme trygt og sikkert frem i trafikken, skal der indledningsvis noget teori-undervisning og kørefærdigheder til, inden man mestrer bil-kørslen.

Undervisningen til kørekort består foruden teori også af bykørsel, glatbanekørsel, natkørsel med mere. Helt basalt skal man vide, at man kører ved grønt og stopper for rødt.

Det skal også prøves i praksis. Det vil være svært eller umuligt at lære at geare ned, koblingspunkt og parallelparkering udelukkende ved tavleundervisning.

Efter at kørekortet er erhvervet, skal man samle erfaring, og finde sin egen køre-stil. Men de grundlæggende færdselsregler skal til hver en tid kendes og overholdes.

Præcis det samme gør sig også gældende i parforholdet. Man skal lære “Parforholdets Færdselsregler” – både teori og praksis.

Først skal man have bevidstgjort udfordringerne. Man kan ikke gøre noget ved et problem, man ikke selv kan få øje på.

Dernæst skal der færdighedslæres. Der skal indøves nye kommunikations-værktøjer og ‑strategier. Hvis man vil HAVE noget andet, end dét, man har haft hidtil, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har gjort indtil nu.

Til sidst skal det hele bankes fast på rygraden. De nye strategier og redskaber skal øves og over-indlæres, så de bliver til nye gode vaner (til erstatning for de gamle ubrugelige vaner).


Mange parforhold

Parterapeut Mikael Hoffmann
De fleste mennesker har haft et, to eller måske hele tre parforhold i deres liv. Jeg har i løbet af de seneste 25 år haft flere en 400 parforhold. Jeg har prøvet en hel del ting i mit liv….

Jeg har en meget struktureret og organiseret måde at arbejde på. Min succes-rate er omkring 80%, hvilket betyder, at langt de fleste af de par, der kommer hos mig, får deres romantiske parforhold tilbage igen. Jeg fokuserer meget på jeres styrker sammen, det sjove, jeres motivation til at ville en positiv forandring, det konstruktive og det fremadrettede. Ikke så meget på problemerne og fortiden. DERFOR er min succes-rate så høj, som den er.

Endvidere har jeg udviklet et yderst effektivt tre-måneders forløb, som erfaringsmæssigt er dét, der skal til, for at man kan ændre de dårlige vaner i parforholdet til gode vaner.

Man kan ikke lære det nye ”sprog” på kortere tid end tre måneder, men det må på den anden side heller ikke tage længere tid end dét. En tre-måneders periode kan de fleste mennesker se sig igennem – især advokater, som er resultatorienterede og har travlt.

Når mine klienter har lært de helt konkrete kommunikations-værktøjer og –strategier, og bruger dem, mærker de bedre forståelse, større samhørighed og mere nærvær i deres parforhold.

Nogle af mine klienters anbefalinger:

google anmeldelser

Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Google klient udtalelser

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.

Og herunder kommer nogle klienters egne kommentarer:

5:44 minutter

17:13 minutter

4:05 minutter

Når mennesker i parforhold opsøger en advokat, er det for at blive skilt.

Når mennesker i parforhold opsøger en par-coach, er det for at beholde og forbedre parforholdet.

Gratis

Er du interesseret i en afklarende coaching-samtale på omkring 45 minutter over telefonen uden omkostning for dig?

Det er en måde, vi kan lære hinanden lidt bedre at kende på, og vurdere om der er basis for et fremtidigt samarbejde.

Ring til mig på telefon 21 79 18 50 for at aftale en tid til den gratis telefon-samtale.

Mikael Hoffmann

Par-coach Mikael Hoffmann
Telefon 21 79 18 50

Vi tales ved.
.


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/psykologi parterapi

Negativ og ødelæggende

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Dårlig kontakt med partneren

/hvad-er-det parterapi

Min partner vil ikke

/psykologi parterapi

Udseende, holdning, personlighed og tilknytningsstil i parforholdene

/psykologi parterapi

Når din partner bliver vred

/psykologi parterapi

Forandring med udviklingsfaser

/psykologi parterapi

Alderens påvirkning af kærligheden og parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Parforholdets Rammer og “Færdselsregler”

/undga-skilsmisse parterapi

Parforhold i krise

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

De 5 kærlighedssprog

/hvad-er-det parterapi

Grænseoverskridelser og grænsesætning

/hvad-er-det parterapi

Hvad er idéen i at gå i parterapi?

/psykologi parterapi

10 sikre tegn på, at din partner manipulerer dig i parforholdet

/hvad-er-det parterapi

Maskulin og feminin parterapi

/hvad-er-det parterapi

Er det let eller svært?

/undga-skilsmisse parterapi

Årligt tjek af parforholdet

/psykologi parterapi

Travlhed og stress

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Tre-trins raketten

/parterapi

Ti nøgler til selvtillid

/undga-skilsmisse parterapi

Sidespring og utroskab