Parforhold parterapi

Parforholdets sociale kapital

Trivsel og kvalitet i kærlighedslivet

Forfatter: arbejdsmiljøforskerTage Søndergård Kristensen.

Redigeret af Mikael Hoffmann, mentor-coach og parterapeut


.
I erhvervslivet taler man om social kapital. Dette begreb kan imidlertid også bruge i kærlighedslivet. Hvis begge parter i et parforhold oplever social retfærdighed i form af samarbejdsvilje, tillid og retfærdighed, er de lettere i stand til at få det godt sammen og få samlivet til at fungere.

Begrebet social kapital består af nøgleordene samarbejdsevne, tillid og retfærdighed. I et parforhold med høj social kapital er der et godt samarbejde, som er gennemsyret af tillid og retfærdighed.

Samarbejde betyder, at man arbejder sig hen mod en række fælles mål, som er tydelige og der er enighed om. Selv om man har forskellige interesser, er det afgørende, at begge parter anser den andens interesser for legitime. Når man anerkender og respekterer hinanden, udvikles samarbejdsevnen.

Tilliden til sin partner handler om at tro på, hvad der bliver sagt. Tillid opbygges ved at være troværdig og at vise andre tillid. ”Sig hvad du gør, og gør hvad du siger.”

Retfærdighed deler sig i to: Fordelingsretfærdighed og proces-retfærdighed.

Fordelingsretfærdighed handler om, hvordan forskellige goder som sex, anerkendelse, arbejdsindsats, nærvær fordeles. Det handler også om, hvem der ikke får opmærksomhed, eller hvem der bliver ”fyret”.

Proces-retfærdighed handler om, hvad der foregår i hjemmet. Om nogen bliver favoriseret frem for andre. Om alle bliver hørt, og om beslutningsgrundlaget er i orden.

Retfærdighed er også en forestilling om, at man bliver behandlet med respekt og værdighed.

Det viser sig, at den vigtigste faktor for, om parforholdet er godt eller ikke godt, er dig. Der er en meget tæt sammenhæng mellem parforholdets sociale kapital og den måde man er på.

En samværdsform, der er baseret på anerkendelse, respekt, lydhørhed, åbenhed og tillid til andre, er vejen til høj social kapital. Det betyder selvfølgelig samtidig, at en sådan måde at leve på kræver en partner, der loyalt medvirker til at få samarbejdet til at fungere.

For at få høj social kapital i et parforhold kræver det et solidt fundament baseret på samarbejde, tillid og retfærdighed. Dette solide fundament skabes med personlig udvikling. Samtidig skal partneren være med til at opbygge den sociale kapitel. Den ene i parforholdet kan ikke gøre det. Det kræver samhørighed og en del tålmodighed, for det tager tid at opbygge. Der er ingen genveje.

Fordelene ved høj social kapital er klare: Høj trivsel og velbefindende, samt høj livskvalitet.

Listen over gevinster ved høj social kapital er lang. Her er nogle af de vigtigste punkter:

  • Mindre stress, samt bedre trivsel og helbred
  • Bedre motivation, større involvering i hjemmet, mere kreativitet
  • Mere vidensdeling, bedre netværk, bedre social støtte til andre

Nogen vil måske sige, at det næsten er for godt til at være sandt. Men det er et faktum baseret på mange forskellige undersøgelser.

Det er vigtigt at bemærke, at det er gratis at opbygge den sociale kapital – og alligevel er udbyttet stort!

 

Arbejdsmiljøforsker Tage Søndergård Kristensen har udarbejdet en hvidbog om trivsel og kvalitet i arbejdet. Virksomhedens sociale kapital kan læses på Den sociale kapitel i parforholdet

Hvidbogen om social kapital kan downloades på Arbejdsmiljørådets webside (www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/hvidbog-socialkapital.pdf).

Bøger om parforhold
7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet
Følg på de sociale medier
Videoer
Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi
Gratis uddrag
fra en af mine bøger


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic