Spring til indhold

Motivation og færdigheder

dreamstimemedium_8701337 Der er stor forskel på motivation og inspiration. Man kan kun motivere sig selv, og uden motivation er der intet, der kan ændre noget som helst. En lærer kan være nok så dygtig med nok så godt et program. Hvis eleverne ikke er motiverede, er de ikke i stand til at lære noget som helst. Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/motivation-og-inspiration Man kan inspirere andre, blandt andet ved at være en god rollemodel, men man kan ikke motivere nogen andre end en selv.

Imidlertid er det muligt at ændre sin holdning, og dermed motivation, ved hjælp af information og kommunikation. Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/toget, hvor jeg med en lille historie beskriver, hvordan du kan ændre din holdning og mening i løbet af sekunder.

Alt hvad vi oplever og har en holdning til, afhænger af øjnene, der ser. Der findes ingen objektive sandheder, men kun lige så mange subjektive sandheder, som der er mennesker. Se www.parforhold-parterapi.dk/marken. Hvis vi begge kigger ud ad vinduet, og jeg ser en sur gammel kælling på det modsatte fortov, mens du ser en sød ældre dame, hvem af os har så ret? Hvorfor er vi uenige?

Med til at få en positiv forandring i sit liv og parforhold er foruden motivation også viljen til at lære mere om selvansvarlighed. Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvad-er-selvansvarlighed.

Desværre er det ikke tilstrækkeligt at være motiveret eller tage ansvar for sig selv for at få et godt parforhold. Hvis jeg ikke har nogen færdigheder, kan jeg risikere blot at være et højt motiveret selvansvarligt fjols, der siger og gør de forkerte ting i forhold til min partner.
Når jeg har fået viden om de nødvendige færdigheder, kan jeg vælge at sætte mig ind i dem og lære dem – eller lade være.
Når jeg har lært dem, kan jeg vælge at bruge dem.
Så for at skabe sig et godt parforhold er det vigtigt 1) at være selvansvarlig og motiveret, 2) at have tilegnet sig færdigheder og 3) at bruge færdighederne.

At sige det rigtige
Forestil dig, at du er single til fest. Hvor meget held vil du mon have med dig, hvis du siger følgende til en potentiel ny partner:
“Hvad vejer du egentlig?”
“Er det dine egne tænder?”
“Er du SÅ gammel?”
“Er du gravid?”
Så hvad man taler om, og hvordan det siges, er en vigtig færdighed at lære. Også i forhold til ens partner. En anden færdighed er at kunne holde sin mund. Det er en stor misforståelse at tro, at et parforhold/ægteskab er som en skraldespand, hvor man bare kan læsse alt af. Der er helt bestemte grundlæggende “færdselsregler”, der skal overholdes, og flere af disse regler kommer jeg ind på i denne bog.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Smerte
Vi er gode til at vænne os til mangt og meget. Mange er mindre tilbøjelige til at acceptere en fysisk smerte, men tager hellere medicin.
Derimod er det en sværere størrelse med den psykiske og følelsesmæssige smerte. Det kan være stress på arbejdet, chikane, dysfunktionelle børn, et dårligt fungerende parforhold m.m. Men den psykiske smerte kan sætte sig somatisk, dvs. glide over i en fysisk smerte.
Det kan sammenlignes lidt med olielampen på bilens instrumentbræt. Hvis lampen blinker irriterende, vil det ikke hjælpe noget at sætte et stykke tape hen over den, så blinkeriet ikke kan ses. Det vil bare udsætte problemet med manglende olie i motoren, hvilket lidt senere udvikler sig til et endnu større problem.
Hvis den psykiske smerte bliver for ubehagelig, finder mange bare et nyt job eller en ny ægtefælle. Men det kan ske igen-igen-igen, hvis vi kun symptombehandler i stedet for at årsagsbehandle.
Fysisk og psykisk smerte har en årsag. Smerten er en alarmklokke, der ringer. Den skal gøre opmærksom på problemet. Det er ikke smerten i sig selv, der er noget i vejen med. Det er den bagvedliggende årsag, du bør have fokus på. Hvis du ikke fjerner årsagen, men udelukkende beskæftiger dig med symptomerne, kan ødelæggelserne blive værre og værre.

Parforhold
I et parforhold behøver der ikke at være misforståelser eller ubehagelige magt-kampe. For at undgå dem, skal du “blot” vide, hvordan konflikter skal tackles.
Ofte er det små justeringer, der skaber forskellen mellem at have et godt eller et dårligt parforhold. Hvis man er motiveret og lærer sig færdighederne, opvejer fordelene ved parforholdet langt de ulemper, der måtte være. Men det kræver en indsats, viden, opmærksomhed og respekt for hinanden.


Et dilemma, du kan spekulere lidt over:
Din partner har det med at sige tingene ligeud, og ind imellem sårer det dig temmelig meget. Du har forsøgt at protestere, men det har ikke hjulpet. Lige pludselig opdager du en hemmelighed, som din partner har skjult for dig i mange år. Du har chancen for at give igen, så din partner bliver sat grundigt på plads. Hvad gør du?

 


En ekstra bemærkning om motivation

Det er ikke nok at være motiveret til at fjerne symptomet (fx i form af fysiske eller psykiske smerter). Det allervigtigste og det sværeste er at være motiveret til at dykke ned til årsagen og opløse den. Derfor kommer vi inden behandlingen til at tale lidt om, hvad det egentlig er, man ønsker at blive behandlet for. Hvis man fx har et indre drive, der slider en op, duer det ikke at fjerne dette drive, hvis det samtidig giver en stor tilfredsstillelse i udførelsen af ens livsværk. Vi skal blot være enige om, hvad det er, vi gør, så jeg ikke kommer til at overskride nogle personlige grænser eller begår overgreb i mine bestræbelser på at gøre det så godt for klienten som muligt.


Læs på www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvad-skal-der-til-for-at-faa-succes hvad der skal til, for at få succes.


Læs mit seneste indlæg/blogpost:
"Hvordan de positive forandringer i parforholdet bliver skabt"
Hvad der helt konkret kan ændres i vores tilværelse, for at den bliver mere positiv og sjovere i det daglige!

.